Tehnologiile modern de producerea  asfaltului presupun în primul rând reutilizarea asfaltului recuperat, un element cheie în lupta pentru utilizarea eficientă a resurselor. Aceste tehnologii permit obținerea unor economii importante în procesul de producție și o protecție foarte bună a mediului ambient. Grupul AMMANN, considerat un lider mondial în domeniul producerii stațiilor de asfalt, a mașinilor pentru construcția drumurilor și dezvoltă de peste 20 de ani tehnologii de înaltă eficiență destinate utilizării asfaltului recuperat. În România stațiile de asfalt AMMANN se bucură de o apreciere unanimă din partea utilizatorilor, importatorul unic al acestora, societatea Valentino Prodex, înființată în anul 1993, fiind recunoscută prin profesionalismul specialiștilor săi.

Materiile prime sunt limitate, și din acest motiv prețul lor este în continuare creștere. De asemenea, reducerea emisiilor de bioxid de carbon reprezintă un angajament al fiecărei țări din cadrul UE. Datorită acestor motive, constructorii de drumuri trebuie să îndeplinească două cerințe de bază: o mobilitate extraordinară și protejarea mediului natural din jurul șantierului.

Tehnologiile moderne dezvoltate de către unul dintre cei mai mari producători de utilaje și echipamente pentru producerea și așternerea asfaltului, grupul AMMANN permit ca o fabrică de asfalt ce utilizează asfalt reciclat să utilizeze cu 40% mai puține resurse naturale și să elimine în mediu cu 40% mai puțin bioxid de carbon.

Asfaltul reciclat – eficient, dar numai cu tehnologia adecvată

Asfaltul este format din două tipuri de componente: agregatele minerale, de diferite granulometrii și calități, necesare pentru a asigura portanța asfaltului, și bitumul, un liant cu rolul de a asigura flexibilitatea mecanică și termică.

Dar pentru a obține un asfalt de calitate este necesar să se obțină o bună aderență între agregatele minerale și liant, adică bitum. Pentru a obține această calitate superioară, agregatele trebuie să fie uscate și încălzite la temperatura de proces. Acest lucru se face într-un tambur rotativ, la nivelul solului, echipat cu un arzător.

Procesul de uscare și încălzirea a materiei prime este cel mai mare consumator de energie. Ținând cont că randamentul optim este undeva între 120 și 320 de tone pe oră, este necesar un consum de 850 până la 2.800 kg de combustibil pe oră (sau orice alt combustibil echivalent). Tehnologia modernă de uscare utilizată de către AMMANN, combinată cu un control total și simplu al procesului oferă siguranța că această cantitate mare de energie este utilizată în mod eficient și a ars curat. În caz contrar, dacă stația de asfalt are un randament redus, arderea acestei cantități mari de combustibil duce nu numai la costuri foarte mari de producție, dar și un impact catastrofal asupra mediului ambiant.

De departe cele mai mari economii de costuri de producție și cele mai reduse emisii indirecte de bioxid de carbon sunt cele realizate prin utilizarea asfaltului reciclat. Agregatele obținute din mărunțirea asfaltului recuperat au în generaș un grad redus de îmbătrânire, acest proces natural putând fi compensat prin utilizarea unor cantități reduse de bitum proaspăt. Astfel, este suficientă utilizarea a numai un procent de 1% de bitum proaspăt pentru a obține un asfalt de calitate. În concluzie, costurile sunt serios reduse, inclusiv cele cu agregatele minerale, iar procentul de bioxid de carbon emanat în aer este redus de câteva ori. Utilizarea unui al doilea tambur rotativ la nivelul superior al instalației pentru reîncălzirea asfaltului recuperat și transferarea sa direct la malaxor reprezintă o invenție a grupului AMMANN ce este utilizată de mai bine de 20 de ani, în prezent aproape toate stațiile de asfalt utilizând acestă tehnologie.

Stații de asfalt cu flux discontinuu (în șarje)

Creșterea gradului de utilizare al asfaltului recuperat este o necesitate în prezent. În calitate de lider al pieței producătorilor de stații de asfalt, AMMANN oferă soluții specifice fiecărei aplicații, asigurând totdeauna cea mai bună calitate cu costuri minime de producție:

  • Sistem de alimentare cu material reciclat la cald în procent de până la 60%, prin  utilizarea sistemelor de uscare paralele,
  • Alimentare cu material reciclat la cald direct în sistemul de amestecare,
  • Alimentare în funcție de necesități, direct în tamburul de uscare.

Avantajele sistemului

  • reducere importantă a costurilor de producție datorită utilizării unei cantități reduse de bitum, agregate minerale și a costurilor reduse de transport,
  • nu sunt necesare spații de stocare mari, scumpe,
  • nivel redus de bioxid de carbon eliminat în atmosferă.

Condiții neceare pentru a utiliza asfalt reciclat

  • Existența unor cantități suficiente de material recuperat din decopertarea drumurilor,
  • Pregătirea corespunzătoare a materialelor reciclate (mărunțire, sortare, omogenizare)
  • Dimensiunile materialului recuperat și mărunțit trebuie să se încadreze între zero și 32 mm.

Către utilizarea 100% a asfaltului recuperat

Ammann are ca obiectiv creșterea gradului de utilizare a asfaltului recuperat de la un maxim de 60%, cât este posibil în prezent cu tehnologiile actuale, până la 100%. Acest lucru este posibil deoarece există din ce în ce mai mult asfalt recuperat pe piață, în condițiile unor normative la nivel european din ce în ce mai dure în ceea ce privește limitarea poluării și a creșterii continue a prețului resurselor naturale utilizate în producera asfaltului, deci există premizele unei cereri crescute de stații de înalt randament care să utilizeze asfalt recuperat.